Certificate Name List !! Nettech Winter Training on Network Management

BIT Mesra Kolkata extn. Centre

26th December 2011 - 10th January 2012

Please report back for any discrepancy !! (updated 02/01/2012 | 23:30)


Notice Board    Home    Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project

.

 
S.N. ID NAME
1 14110123 Abhinav Sawarn
2 14110248 Abhishek Pandey
3 14110264 Abik Halder
4 14110237 Abir Dutta
5 14110168 Akshay Kumar
6 14110260 Anand Verma
7 14110173 Angshuk Dutta
8 14110137 Ankita Singh
9 14110257 Anuj Gupta
10 14110140 Arbind Kr. Kahar
11 14110252 Arindam Ghosh
12 14110207 Arindam Mondal
13 14110139 Bishakha Jain
14 14110155 Burnishwar Nameirakpam
15 14110267 Chirag Singhal
16 14110145 Damayanti Ray
17 14110262 Dilip Kumar Shaw
18 14110116 Harsh Parekh
19 14110203 Hemant Kumar Agarwal
20 14110247 Indradhanush Gupta
21 14110109 Ishan Sinha
22 14110265 Ishita Gupta
23 14110108 Jai Prakash
24 14110201 Kumar Deepak
25 14110190 Kunal Kanti Halder
26 14110197 Manish Kumar
27 14110224 Manisha Prakash Krishna
28 14110211 Md Wasi Akram
29 14110212 Md Zeyad Md
30 14110196 Meemank Gupta
31 14110170 Mohit Gupta
32 14110202 Neeket Agarwal
33 14110172 Nikhil Losalka
34 14110124 Om Prakash
35 14110183 Parichaya Shit
36 14110117 Parimal Vyas
37 14110245 Poulami Banerjee
38 14110261 Pramod Verma
39 14110122 Prashant Singh
40 14110227 Pratik Shanu
41 14110199 Raghvendra Ranjan
42 14110200 Rajan Kumar
43 14110128 Rajkalash Rajbhar
44 14110214 Ranaajeet Kumar Naveen
45 14110226 Ranbir Roshan
46 14110141 Ravindra Kumar
47 14110249 Ritubrata Chatterjee
48 14110206 Riya Biswas
49 14110217 Saket Agrawal
50 14110255 Sanjeev Singh Kushwaha
51 14110235 Sayantan Dolai
52 14110223 Shalini Raj
53 14110254 Shrawan Kumar Sharma
54 14110131 Shreya Upadhyay
55 14110132 Shristi Jhunjhunwala
56 14110135 Sneha Churiwala
57 14110204 Sonam Agarwal
58 14110251 Soumalya Chatterjee
59 14110184 Sourav Banerjee
60 14110263 Sourav Kumar Das
61 14110115 Subhasis Kundu
62 14110250 Sumon Roy
63 14110266 Suraj Gupta
64 14110210 Vikas Kumar Srivastava
65 14110125 Vivek Kumar Srivastava