Certificate Name List | Nettech Summer Training 2012
Tulas Dehradun
15th May 2012 - 8th June 2012


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Attendance     |     Program in PICS


S.N. Login ID Name
1 1120237 Aakanshu Gupta
2 1120172 Abhinav Shahu
3 1120224 Abhishek Kumar
4 1120222 Abhishek Singhal
5 1120223 Adarsh Baranwal
6 1120229 Akash Datal
7 1120158 Akhilesh Pandey
8 1120228 Aklank Jain
9 1120177 Aman Kansal
10 1120230 Ankit Chaudhary
11 1120193 Ankit Goyal
12 1120260 Ankit Ranjan
13 1120142 Ankit Verma
14 1120194 Anshul Dupare
15 1120132 Arpit Kumar Singh
16 1120198 Ashish Kumar Pandey
17 1120201 Ashish Verma
18 1120249 Ashutosh Pandey
19 1120226 Bhanu Pratap Singh
20 1120246 Brijesh Kumar Gupta
21 1120173 Chandan Shukla
22 1120183 Deepak Mishra
23 1120199 Devender Yadav
24 1120236 Himank Varshney
25 1120234 Imar Ete
26 1120257 Janesh Parnami
27 1120140 Kapil Kumar
28 1120248 Ketan Gupta
29 1120264 Kumar Shubham
30 1120190 Manoj Kumar Soni
31 1120220 Mayank Davaggar
32 1120185 Mayank Joshi
33 1120252 Mohd Adil Husain
34 1120221 Neeraj Adhikari
35 1120261 Pankaj Kumar Khanna
36 1120141 Parichay Rai
37 1120259 Piyush Kejriwal
38 1120170 Prabhat Gupta
39 1120178 Prashant Mishra
40 1120245 Prateek Mangal
41 1120211 Priyanka Gautam
42 1120239 Rahul Jaiswal
43 1120139 Rahul Kumar Singh
44 1120235 Rajni Kant Raman
45 1120137 Ravi Kumar Rastogi
46 1120227 Sagar Gaur
47 1120250 Sanjeet Kumar
48 1120181 Shubham Awasthi
49 1120243 Shubham Saini
50 1120242 Siddharth Mallik
51 1120119 Sneha Mathur
52 1120136 Sumit Kumar
53 1120270 Tushar Chauhan
54 1120209 Utkarsh
55 1120269 Zishan Ahmad Khan