Certificate Name List | Nettech Summer Training 2012
BITS-Pilani K.K. Birla Goa Campus
16th June 2012 - 30th June 2012


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Attendance     |     Program in PICS


S.N. ID Name
1 8120304 Aakash Tyagi
2 8120156 Abhinav Mehta
3 8120297 Abhinav Ronu
4 8120245 Annam Himesh Sai Royal
5 8120158 Aryendra Singh
6 8120290 Ashish Sharma
7 8120248 Bittu Kumar
8 8120268 Chirag Garg
9 8120109 Diksha Kumari
10 8120178 Dushyant Bhati
11 8120126 Harsh Agrawal
12 8120176 Justine Raju Thomas
13 8120240 Kavit Maral Mehta
14 8120131 Khanakh Sharma
15 8120261 Krishna Chaitanya Lakkireddy
16 8120244 M. Brahmi Kowsik
17 8120252 Moduga Shravan Kumar
18 8120298 Mukul Goel
19 8120227 Navneet Govardhan Sharma
20 8120157 Neeraj Bisht
21 8120202 Neet Kumar
22 8120140 Niket Rameshkumar Sagar
23 8120260 Nikhil Prakash Bondre
24 8120269 Nishant Julian Minj
25 8120246 Palash Jhamnani
26 8120128 Prajit Prashant Nadkarni
27 8120282 Prakhar Gahlot
28 8120184 Prasanth R
29 8120265 Prerak P Mody
30 8120141 Priya Singh
31 8120242 Rachit Tandon
32 8120247 Ranjan Kumar
33 8120135 Rashmi Upadhyaya
34 8120277 Raunak Singh Saluja
35 8120232 Richa Khanna
36 8120234 Rishabh Poddar
37 8120237 Saladi Satish
38 8120249 Shashank Misra
39 8120267 Shashank Patel
40 8120279 Shivam Shrivastava
41 8120201 Shivani Arbat
42 8120281 Soumitra Mishra
43 8120263 Sugandha Rupani
44 8120173 Swamee Shivankar Sharma
45 8120221 T. S. Praveen Rao
46 8120108 Tapas Das
47 8120308 Vaibhav Chawla
48 8120266 Vasu Mahesh
49 8120177 Vineet Gupta
50 8120146 Vinod Kumar Choudhary
51 8120271 Yogendra Kumar Udaipure