Certificate Name List | Nettech Summer Training on Network Management
MIT Pune
May - June 2013


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Attendance     |     Program in PICS

Sr. ID Name
1 6130154 Abhishek Shirish Patil
2 6130152 Akash Chaudhary
3 6130140 Akshat Jain
4 6130176 Arpit Gupta
5 6130158 Ayush Garg
6 6130149 Deepak Kumar
7 6130147 Harsh Kapoor
8 6130185 Manish Kumar
9 6130141 Prakash Kumar Keshari
10 6130151 Prakhar Gupta
11 6130159 Rohit Mishra
12 6130144 Sandeep Singh
13 6130148 Saurabh Singh
14 6130146 Ankit Yadav
15 6130136 Kshitij Shah


2nd batch: 30th May to 14th June 2013
Sr. ID Name
1 6130165 Aditya Durai
2 6130186 Akshat Gaur
3 6130160 Aman Kumar
4 6130173 Aniket Bonagir
5 6130177 Ankit Kumar Agrawal
6 6130174 Ashish Jain
7 6130170 Ashish Prakash
8 6130157 Faza Mahamood
9 6130171 Gaurav Vijayvergiya
10 6130188 Intekhab Naser
11 6130164 Jaipradeesh J
12 6130169 Komal Agarwal
13 6130187 Kuldeep Ghate
14 6130139 Malvika Pandey
15 6130172 Mrittika Kundu
16 6130156 Pankaj Kedia
17 6130175 Piranjal Kriplani
18 6130153 Prafulla Kumar Dwivedi
19 6130155 Sahil Garg
20 6130162 Satyanarayan
21 6130190 Vipul Verma