Results | Nettech In-campus program on Network Management
Pondicherry University
18th March to 4th April 2014


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Attendance     |     Program in PICS

Sr. ID Name
1 1413101 A. Sivarajan
2 1413102 A. Venkatesh
3 1413103 Abhishek Rakshit
4 1413104 Abir Dasgupta
5 1413105 Ajay Kumar
6 1413106 Alankrita Chaurasia
7 1413107 Anugrah John Kumar
8 1413108 Anuj Kumar Sharma
9 1413109 Arjun Shaw
10 1413110 B.Jayashree
11 1413111 Balan S
12 1413112 Boina Nataraj
13 1413113 Chandan Kumar Mourya
14 1413114 Chandrabhushan Prasad
15 1413116 K. Dinesh
16 1413117 Dip Jyoti Deka
17 1413119 Y. Haripriya
18 1413121 Imtisunep. T. Longchar
19 1413122 K. Shanmugapriyan
20 1413123 K.Aiswarya
21 1413124 M.Kalaivany
22 1413125 Kausik Seal
23 1413126 Korra Balu
24 1413127 Koushik Basu
25 1413128 Krishna Kumar Singh
26 1413129 Krishnendu Khan
27 1413130 Kumaraswamy K
28 1413131 M. Yugesh
29 1413133 Maniraj Singh
30 1413134 Manish Kumar Bhargav
31 1413135 Manoj Baingne
32 1413136 MD Irshad Alam Kamar
33 1413137 Mithilesh Sharma
34 1413138 Mukesh Sah
35 1413139 Nemalikanti Anand
36 1413140 Nikhil A K
37 1413141 Nilendu Sarkar
38 1413142 Nirjhar Dutta
39 1413143 Nirmal Kumar Mahto
40 1413144 Pankaj Kumar
41 1413145 Parmatma Yadav
42 1413146 Pradeep Kumar
43 1413147 Prashant Nayak
44 1413148 Prem Prakash Kashyap
45 1413149 Pritam Das
46 1413150 Prokriti Roy
47 1413151 R.Balaji
48 1413152 Rajdeep Das
49 1413153 Rajkumar Jaiswal
50 1413154 Rakesh Kumar
51 1413155 Ranjan Kumar Prasad
52 1413156 Ravikant Suman
53 1413157 Rwngouti Chamframary
54 1413158 S.Chanti
55 1413160 Sachin Kumar
56 1413161 Santanu Chakraborti
57 1413162 Sayan Jana
58 1413163 Sesha Kumar Nalluri
59 1413165 Sujit Thakur
60 1413166 Suman Kumari
61 1413167 Sunitha S
62 1413170 Yelchuri Srinath
     
Sr. ID Name
1 1413115 D.Latha
2 1413118 E.Thamizhselvi
3 1413120 I.Meenatchi
4 1413132 M.Durgadevi
5 1413159 S.Urmela
6 1413164 Sreekumar M
7 1413168 Suria.S
8 1413169 Vijay Kumar