Attendance | Nettech in-campus program
Goa University, Goa
2nd December to 14th December 2014


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

Sr. ID Name 2-Dec 4-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec
1 8140147 Ajaykumar Rajnath Bind 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 8140196 Amit Hemant Chiplunkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 8140153 Anusha Ashok Devalmakki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 8140173 Ashweta Anand Fondekar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 8140170 Chariston Benzil Pereira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 8140216 Chetana Channakeshav Pujar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 8140217 Clyde Stefan Dias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8140228 Eva Figueiredo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 8140138 Girish Mahesh Matarbhog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 8140152 Glenn Fernandes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 8140151 Jude Fernandes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 8140171 Likita Shankar Shetty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 8140214 Manoj Mangaldas Kanolkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
14 8140204 Mayur Manohar Dalvi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 8140158 Mayura Vishwas Sardesai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 8140175 Milind Meghnath Shivolkar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
17 8140179 Mohandas Gauns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 8140188 Nandesh Narayan Naik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 8140163 Neeraj Satish Buccam 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
20 8140178 Nilkanth Satish Shet Shirodkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 8140186 Omkar Uday Prabhu Gaonkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
22 8140230 Pratiksha Vishnu Shet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 8140174 Priya Chandrakant Lotlikar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
24 8140167 Priyanka Manohar Bandodkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 8140201 Priyanka Prabhakar Pednekar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 8140194 Rahul Cajetan Dcosta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 8140168 Rucha Bhalchandra Joshi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 8140212 Rugved Kisan Dhuri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 8140172 Rumana Raufkhan Pathan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 8140141 Sachitanand M. Chatim Haldonkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 8140197 Satyam Kishore Kamat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 8140184 Sharmila Naik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 8140183 Shirish Shrikant Parsekar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 8140169 Shrikrishna Ravindra Parab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 8140199 Suraj Suresh Korgaonkar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
36 8140182 Tapaswi Tulshidas Mapari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 8140180 Ulfa Haneef Khwaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 8140154 Vaibhav Kamlakant Vaingankar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 8140211 Vinaya Vaman Khandeparkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 8140208 Vipul Vilas Parsekar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 8140200 Vishal Shankar Kinjavdekar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 8140206 Wazid Razak Shah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 8140149 Wilber Lobo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 8140185 Zaheen Rehaman Shaikh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 8140207 Keshav Murtimant Kelkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1