Results | Nettech in-campus program
Goa University, Goa
2nd December to 14th December 2014


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Attendance     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

5-Dec 6-Dec 8-Dec 11-Dec Theory 7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec 10-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 12-Dec 13-Dec Lab Project Total  
Sr. ID Name T1[10] T2[12] T3[8] T4[10] [40] L1[10] L2[10] L3[10] L4[10] L5[10] L6[10] L7[10] L8[10] L9[10] L10[10] [50] [10] [130] Certificate no.
1 8140147 Ajaykumar Rajnath Bind 10 12 8 9.5 39.5 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 45 10 94.5 NPL/14/08S/001 
2 8140185 Zaheen Rehaman Shaikh 10 12 8 10 40 10 0 0 10 10 10 10 0 10 10 35 10 85 NPL/14/08S/045
3 8140168 Rucha Bhalchandra Joshi 10 11 8 10 39 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 35 10 84 NPL/14/08S/028
4 8140151 Jude Fernandes 8 11 8 6.5 33.5 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 40 10 83.5 NPL/14/08S/011
5 8140188 Nandesh Narayan Naik 10 12 1 9 32 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 40 10 82 NPL/14/08S/019
6 8140141 Sachitanand M. Chatim Haldonkar 10 12 8 10 40 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 30 10 80 NPL/14/08S/031
7 8140212 Rugved Kisan Dhuri 4 12 8 10 34 10 10 0 10 0 10 10 0 10 10 35 10 79 NPL/14/08S/029
8 8140194 Rahul Cajetan Dcosta 10 12 6 5.5 33.5 10 10 0 10 0 10 10 0 10 10 35 10 78.5 NPL/14/08S/027
9 8140211 Vinaya Vaman Khandeparkar 8 12 8 10 38 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 30 10 78 NPL/14/08S/040
10 8140208 Vipul Vilas Parsekar 10 0 8 9 27 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 40 10 77 NPL/14/08S/041
11 8140158 Mayura Vishwas Sardesai 8 10 8 8.5 34.5 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 30 10 74.5 NPL/14/08S/016
12 8140152 Glenn Fernandes 2 12 8 7 29 10 10 0 0 10 10 10 0 10 10 35 10 74 NPL/14/08S/010
13 8140173 Ashweta Anand Fondekar 10 12 4 7.5 33.5 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 30 10 73.5 NPL/14/08S/004
14 8140183 Shirish Shrikant Parsekar 10 12 8 7.5 37.5 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 25 10 72.5 NPL/14/08S/034
15 8140186 Omkar Uday Prabhu Gaonkar 10 0 8 6 24 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 35 10 69 NPL/14/08S/022
16 8140207 Keshav Murtimant Kelkar 6 11 4 7 28 10 0 0 10 0 10 10 0 10 10 30 10 68 NPL/14/08S/012
17 8140169 Shrikrishna Ravindra Parab 8 9 8 8 33 10 0 0 10 0 0 10 0 10 10 25 10 68 NPL/14/08S/035
18 8140175 Milind Meghnath Shivolkar 10 8 5 8.5 31.5 0 0 0 10 10 0 10 0 10 10 25 10 66.5 NPL/14/08S/017
19 8140154 Vaibhav Kamlakant Vaingankar 10 12 0 4.5 26.5 10 10 0 10 0 0 10 0 10 10 30 10 66.5 NPL/14/08S/039
20 8140149 Wilber Lobo 8 12 2 9 31 0 0 0 10 10 0 10 0 10 10 25 10 66 NPL/14/08S/044
21 8140153 Anusha Ashok Devalmakki 10 0 8 7.5 25.5 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 30 10 65.5 NPL/14/08S/003
22 8140216 Chetana Channakeshav Pujar 8 0 8 9 25 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 30 10 65 NPL/14/08S/006
23 8140204 Mayur Manohar Dalvi 10 0 8 7 25 10 0 0 10 0 0 10 10 10 10 30 10 65 NPL/14/08S/015
24 8140217 Clyde Stefan Dias 10 12 8 4.5 34.5 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 20 10 64.5 NPL/14/08S/007
25 8140230 Pratiksha Vishnu Shet 8 2 8 6.5 24.5 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 30 10 64.5 NPL/14/08S/023
26 8140171 Likita Shankar Shetty 10 1 5 8 24 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 30 10 64 NPL/14/08S/013
27 8140199 Suraj Suresh Korgaonkar 10 0 8 6 24 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 30 10 64 NPL/14/08S/036
28 8140170 Chariston Benzil Pereira 10 8 7 7 32 0 0 0 10 0 0 10 0 10 10 20 10 62 NPL/14/08S/005
29 8140180 Ulfa Haneef Khwaja 10 0 8 9 27 0 0 0 10 10 0 10 0 10 10 25 10 62 NPL/14/08S/038
30 8140206 Wazid Razak Shah 8 3 1 4 16 10 0 10 10 10 0 10 0 10 10 35 10 61 NPL/14/08S/043
31 8140167 Priyanka Manohar Bandodkar 10 12 8 5.5 35.5 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 15 10 60.5 NPL/14/08S/025
32 8140182 Tapaswi Tulshidas Mapari 6 10 8 5.5 29.5 10 0 0 0 0 0 10 0 10 10 20 10 59.5 NPL/14/08S/037
33 8140200 Vishal Shankar Kinjavdekar 10 1 7 6.5 24.5 10 0 0 10 0 0 10 0 10 10 25 10 59.5 NPL/14/08S/042
34 8140184 Sharmila Naik 0 7 4 9 20 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 25 10 55 NPL/14/08S/033
35 8140179 Mohandas Gauns 6 11 2 4 23 0 0 0 10 0 0 10 0 10 10 20 10 53 NPL/14/08S/018
36 8140201 Priyanka Prabhakar Pednekar 8 0 2 6.5 16.5 10 0 10 10 0 0 10 0 0 10 25 10 51.5 NPL/14/08S/026
37 8140163 Neeraj Satish Buccam 10 0 8 8 26 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 15 10 51 NPL/14/08S/020
38 8140172 Rumana Raufkhan Pathan 10 0 5 6 21 10 0 0 0 0 0 10 0 10 10 20 10 51 NPL/14/08S/030
39 8140197 Satyam Kishore Kamat 6 0 0 7.5 13.5 0 10 0 10 10 0 10 0 0 10 25 10 48.5 NPL/14/08S/032
40 8140178 Nilkanth Satish Shet Shirodkar 2 0 4 6 12 0 0 0 10 10 0 10 0 10 10 25 10 47 NPL/14/08S/021
41 8140174 Priya Chandrakant Lotlikar 6 0 0 6 12 10 0 0 10 0 0 10 0 10 10 25 10 47 NPL/14/08S/024
42 8140196 Amit Hemant Chiplunkar 8 8 0 3.5 19.5 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 15 10 44.5 NPL/14/08S/002
43 8140214 Manoj Mangaldas Kanolkar 10 0 7 1.5 18.5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 15 10 43.5 NPL/14/08S/014
44 8140138 Girish Mahesh Matarbhog 4 9 0 2 15 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 15 10 40 NPL/14/08S/009
45 8140228 Eva Figueiredo 2 0 0 4.5 6.5 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 15 10 31.5 NPL/14/08S/008