Certificate Name List | Nettech Summer Training 2015
Kolkata
1st July to 15th July 2015


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Attendance     |     Program in PICS

Sr. ID NAME
1 1503189 Abhishek Varma
2 1503143 Akash Kumar
3 1503147 Anindya Chakraborty
4 1503182 Ankit Bharti
5 1503128 Annie Minj
6 1503178 Anuj Kumar
7 1503197 Ashish Ranjan Yadav
8 1503173 Murchanaa Adhikary
9 1503194 Nikita Das
10 1503184 Rajarshi Banerjee
11 1503193 Raunak Jaiswal
12 1503206 Rohit Kumar
13 1503199 Sakshi Saraogi
14 1503212 Sanjay Kumar
15 1503146 Sayantan Pal
16 1503200 Shreya
17 1503205 Smriti Jaiswal
18 1503171 Sweta Dhar
19 1503180 Tanuj Bhatt
20 1503174 Yashika Bihani
21 1503162 Abhishek Subhasis Mallik
22 1503152 Akash Verma
23 1503195 Arka Prabho Pramanik
24 1503155 Arpana Kumari
25 1503187 Bishal Ghosh
26 1503186 Payel Ghosh
27 1503175 Sameer
28 1503149 Sana Jahan
29 1503158 Satabdi Seal
30 1503185 Subhasmit Halder
31 1503119 Uttara Khanikar
32 1503207 Abhinav Agrawal
33 1503213 Adhishwar Bardhan
34 1503123 Akhil Kumar Jha
35 1503160 Ananya Rajput
36 1503216 Debbarni Sarkar
37 1503120 Deempy Rabha
38 1503192 Gunjan Sharma
39 1503121 Nishigandha Dutta
40 1503106 Oindrila Samanta
41 1503122 Pallavi Brahma
42 1503190 Payel Chowdhury
43 1503191 Rohit Laha
44 1503159 Suraj Prasad
45 1503179 Tuhin Bhowal
46 1503210 Anasua Chattopadhyay
47 1503154 Nidhi Prakash
48 1503124 Uddhav Sarkar
49 1503134 Arghya Kusum Dhar
50 1503125 Dipankar Das
51 1503165 Mainak Mukherjee