Results | Nettech in-campus program
BITS-Pilani K. K. Birla Goa Campus
11th to 25th October 2019


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Netmin Project
Attendance     |     Certificate Name List     |     Program in PICS
  17-Oct 18-Oct 19-Oct 20-Oct 20-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct Total
Sr. ID NAME T1[10] T2[10] L1[10] T3[8] T4[12] T5[10] L2[10] L3[10] 80
1 1903122 ARSH MITTAL 10 5.5 10 8 12 10 10 10 75.5
2 1903223 ROHAN JAKHAR 10 5.5 10 8 12 10 10 10 75.5
3 1903152 SHREYAS SUBHASH KSHIRSAGAR 10 2.5 10 8 12 10 10 10 72.5
4 1903176 KARTIK KUMAR 8 4 10 8 12 9 10 10 71
5 1903138 ASHWANI RAMESH KOTTAPALLI 10 5.5 10 8 12 10 0 10 65.5
6 1903139 JAGTAR SINGH SAGGU 10 7.5 10 8 0 10 10 10 65.5
7 1903196 ANIRUDDHA PAVANRAMA NAYAK 10 3 10 8 3 10 10 10 64
8 1903205 PARV BUDHIRAJA 10 5 10 8 0 10 10 10 63
9 1903134 ARNAV JAIN 10 5.5 10 8 12 4 0 10 59.5
10 1903220 ANUPAM KUMAR 10 3 10 8 8 10 10 0 59
11 1903211 SHIVANSH GAHLOT 10 4 10 8 12 5 0 10 59
12 1903149 TAHER YUNUS LILYWALA 10 1.5 10 8 9 10 10 0 58.5
13 1903198 PRATIK PATIL 10 0 10 8 0 10 10 10 58
14 1903187 VAIBHAV AGRAWAL 10 3 0 8 12 4 10 10 57
15 1903206 JATIN SINGH 10 5 10 8 3 10 0 10 56
16 1903202 AVIRAL KUMAR GOEL 8 7 10 8 6 6 0 10 55
17 1903204 RACHIT JAIN 10 1 10 8 0 6 10 10 55
18 1903177 MANLEEN KAUR GUJRAL 10 2.5 0 8 12 10 10 0 52.5
19 1903222 ATHARVA AJIT DINKAR 10 5 10 8 0 9 10 0 52
20 1903120 AKASH KOLLI 10 1.5 10 8 0 10 0 10 49.5
21 1903199 ANISHIK GUPTA 10 2.5 0 8 3 6 10 10 49.5
22 1903221 NISHANT VIKAS SARANGDHAR 10 5 10 8 2 4 0 10 49
23 1903189 SANKET SURESH BADGUJAR 10 2 10 8 0 9 10 0 49
24 1903150 AARANYA PRASAD 10 7 10 8 0 3 0 10 48
25 1903193 HARSH TUSHAR DOSHI 8 3 10 8 9 10 0 0 48
26 1903124 ACHYUTH MAHESH ESTHURI 10 7 0 8 12 10 0 0 47
27 1903173 AKSHAY VALSARAJ 10 3.5 10 0 3 10 10 0 46.5
28 1903166 DEVANSHU SHAH 10 1.5 0 8 12 3 0 10 44.5
29 1903213 SACHIT VIKAS GUPTA 10 3.5 10 5 12 4 0 0 44.5
30 1903130 SAMESH LAKHOTIA 8 1.5 10 8 12 5 0 0 44.5
31 1903140 SIDDHANT SETIA 10 4 0 7 0 3 10 10 44
32 1903208 PRASAD DATTATRAY JADHAV 10 1.5 0 8 4 10 0 10 43.5
33 1903133 RAM SHARAN V V 8 2 0 8 0 5 10 10 43
34 1903112 BHAVYAM KAMAL 10 2 10 0 0 10 10 0 42
35 1903225 NARENDRAN T 0 6.5 10 0 0 5 10 10 41.5
36 1903109 ISHA MAHESH AMONCAR 10 5.5 0 8 3 5 0 10 41.5
37 1903164 AASTHA RASTOGI 10 3.5 0 8 0 9 0 10 40.5
38 1903192 NITIN ARUL 10 2 10 8 0 0 10 0 40
39 1903117 YASH MALIWAL 10 1 0 4 0 5 10 10 40
40 1903137 AGNIGUNDALA RAMYA 10 0 0 8 11 10 0 0 39
41 1903143 AYUSH JAIN 10 0.5 10 8 4 6 0 0 38.5
42 1903210 SHASHWAT SINHA 10 2.5 0 8 0 5 0 10 35.5
43 1903148 PRANAV SRIVASTAV K 10 2 10 8 0 5 0 0 35
44 1903126 DEBAPRIYA KAR 0 3.5 0 7 0 4 10 10 34.5
45 1903185 RITVIK OHRI 10 0 10 8 0 5 0 0 33
46 1903178 ADITI ABHAY LOTLIKAR 10 2 0 8 0 0 10 0 30
47 1903136 MADDINENI SAI VARSHITHA 8 0 0 8 0 10 0 0 26
48 1903182 YASHRAJ SAH 6 3.5 0 6 0 0 10 0 25.5
49 1903142 SHREYAS SINGH 4 3 0 6 11 0 0 0 24
50 1903119 DIP TURKAR 6 1 10 0 0 6 0 0 23
51 1803131 RIYANSHI AGRAWAL 6 4 0 3 0 0 0 10 23
52 1903224 SARAH BIJU 0 6 0 0 0 0 10 16
53 1903190 ADITHYA KARTHIK 10 1.5 0 0 0 3 0 0 14.5
54 1903179 HARSHAL ANAND BADGUJAR 6 0.5 0 1 0 3 0 0 10.5
55 1903165 TARUN VARGHESE MATHEW 10 0 0 0 0 0 0 10
56 1903110 JOEL K BIJU 0 0 0 0 0 0 0 0